prof. zw. dr hab., Wykładowca

Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania, Zakład Projektowania Systemów Informatycznych – Kierownik

Jerzy Kisielnicki

Informacje