Prof. dr hab., Wykładowca

Jan Błeszyński

Informacje

Radca prawny. Światowej sławy znawca prawa autorskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przez wiele lat członek Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministerstwie Kultury. Wieloletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów /CISAC/. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konsultant prawny wielu organizacji autorskich, ekspert rządowy i parlamentarny przy pracach nad nowelizacją prawa autorskiego.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego, monografii, komentarzy i opinii. Uczestnik wielu konferencji i debat poświęconych ochronie prawa autorskiego.

Ojciec współzałożyciel Akademii Zarządzania Kulturą DOSSIER. Kluczowy wykładowca studiów PSM ART. od początku ich istnienia (zał. 2002 r.)

Laureat nagród i odznaczeń m. in: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medal „GLORIA ARTIS” za zasługi dla kultury MKiDN (2010), Nagroda 100. lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2018).