Ekspert zewnętrzny wykładowca

Trener-konsultant, współwłaściciel Expertsteam

Jan Bełdycki

Informacje

Magister Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10-ciu lat pracując jako trener/ konsultant dla biznesu, tworzy i realizuje projekty szkoleniowo – doradcze dotyczące współpracy zespołowej.
Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru komunikacji i integracji zespołu (outdoor activities), a także team building i adventure team building. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Doskonaląc swoje umiejętności trenerskie brał udział w wielu szkoleniach, dotykających problematyki budowania i motywowania zespołów. Jest mediatorem i specjalistą od rozwiązywania konfliktów. Posiada również stosowne uprawnienia do prowadzenia grupowych zajęć w terenie z użyciem sprzętu wspinaczkowego. Z jeg doświadczenia w tym zakresie korzystała Telewizja Polska – TVP oraz TVN. Jest założycielem i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Experts Team. Prowadzi warsztaty na temat zarządzania zespołem projektowym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 6 lat z powodzeniem organizuje i realizuje rodzinny projekt integracyjny Free2Be – www.free2be.pl