dr hab., Wykładowca

Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania, Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości – Kierownik

Jacek Pasieczny

Informacje

Adiunkt, kierownik Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Zarządzania UW. Uczestniczył w stażach naukowych i szkoleniach prowadzonych m.in. przez Babson College, Le Moyne College, Erasmus University Rotterdam.

Zajmuje się problematyką zarządzania, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego (w tym m.in. restrukturyzacją przedsiębiorstw, błędami menedżerskimi, patologiami zarządzania, planowaniem biznesowym, lokalnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości). Prowadzi zajęcia ze „Współczesnych koncepcji zarządzania”, „Restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania zmianą”, „Przedsiębiorczości”, „Biznesplanu” na różnych typach studiów. Na Podyplomowych Studiach Menedżerskich różnych trybów prowadzi zajęcia z „Podstaw zarządzania” i „Biznesplanu”. Obok Wydziału Zarządzania UW, prowadził zajęcia również w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, w Akademii Liderów Samorządowych UW, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a także w Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny zarządzania. Wybrane pozycje: Organisational Pathologies Under Conditions of Economic Downswing in “Economics and Culture”, Vol. 14. De Gruyter 2017; Development determinants of local government unit’s profiles in Hradec Economic Days 2017., Vol. 7 (1), Hradec Kralove 2017; Эволюция реструктуризационных стратегий в Польше — уроки опыта w Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, № 4 (112), Mосква, июль, август 2017; Źródła patologii organizacyjnych w “Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, vol. 14 No 3/2/2016; Profile gmin w Polsce – zarządzanie rozwojem i zmianami, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa 2007; Drogi reformowania sektora publicznego, Problemy Zarządzania, nr 4/2005.
Autor i współautor kilkudziesięciu analiz i projektów doradczych, w tym: analiz ekonomiczno-finansowych, analiz opłacalności fuzji, programów restrukturyzacji. Przewodniczący i członek rad nadzorczych. W latach 2017-2021 członek rady naukowej Narodowego Instytutu Leków.