Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania

Jacek Kiryło

Informacje