Wykładowca

Adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

oraz kierownik Zakładu Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania na WZ UW,
radca prawny.

Igor Postuła

Informacje

Adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Zakładu Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania na WZ UW, radca prawny.
Wykładowca w dziedzinie prawnych problemów przedsiębiorczości oraz prawa pomocy publicznej. Zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz prawnych aspektów własnej działalności gospodarczej. Jako visiting professor prowadził wykłady także na Politechnice w Braganzie w Portugalii, Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie oraz Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Igor Postuła jest także radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Członek i współpracownik z organizacjami naukowymi m.in. European Academy of Management, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzent w czasopismach: International Journal of Public Sector Management, Emerging Markets Case Studies (EMCS), Problemy Zarządzania, Studia i Materiały. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

W 2014 r. otrzymał nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki pt. „Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa”, a w 2009 r. medal 25-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za zasługi dla samorządu radcowskiego.