Wykładowca

Praktyk / ekspert zewnętrzny

Henryk Niczyj

Informacje

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Oddział Analityka Medyczna. Ukończył także liczne studia podyplomowe – w A.R.G. Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu – „Menadżer Zasobów Ludzkich”, „Zarządzanie Działem Handlowym , Negocjacje Handlowe” oraz „Nowoczesne Techniki Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem”.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej – ponad 14 lat pracy w firmach farmaceutycznych na stanowisku od Przedstawiciela Medycznego po Krajowego Szefa Sprzedaży.

Aktualnie od 14 lat Firma Above Consulting – zajmująca się szkoleniami w postaci learning-u spersonizowanego raz doradztwem.