Prof. dr hab., Wykładowca

Trener biznesu zewnętrzny

Dorota Sokołowska

Informacje

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny. Ukończyła również aplikację notarialną.
Autorka kilkudziesięciu publikacji głównie z obszaru prawa autorskiego, w tym monografii:

Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Opłaty reprograficzne. Artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Członkini Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.