Wykładowca

Beata Glinka

Informacje

Absolwentka Wydziału Zarządzania UW, doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Habilitacja – 2009, na podstawie książki “Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce”. W 2015 roku otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe – przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość imigrantów, projektowanie organizacji, kulturowe uwarunkowania procesów zarządzania i działań przedsiębiorczych, projektowanie i rozwój organizacji. W badaniach wykorzystuje przede wszystkim metody jakościowe.
Dodatkowo wicedyrektor Centrum Przedsiębiorczości WZ UW, Prodziekanem ds. Nauki i Relacji Wydziału Zarządzania (2016-2020) oraz kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania UW, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki przedsiębiorczości. Prowadzi badania na temat kontekstu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości imigrantów, projektowania i rozwoju organizacji. Za swoje badania była wielokrotnie nagradzana (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i Fundację Fulbrighta). Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Beata Glinka angażuje się w promowanie przedsiębiorczości także poprzez współpracę z innymi jednostkami (naukowymi, otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami), działalność wydawniczą oraz organizację, w ramach Centrum, corocznej międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość w XXI wieku.

Poza Uniwersytetem Warszawskim prowadziła zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach (m.in. USA, Rosja, Hiszpania, Węgry).

Założyciel i kierownik Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW w latach 2014 – 2016 roku.