doc. dr, Wykładowca

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Artur Adamczyk

Informacje

Pracownik naukowy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta rządu greckiego na Uniwersytecie Arytotelesa w Salonikach, wykładowca na kilku uniwersytetach europejskich.
Zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie systemu instytucjonalnego i procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej oraz szeroko rozumianej polityce śródziemnomorskiej UE. Autor tekstów poświęconych polityce regionalnej i wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Grecji. Współredaktor (z dr J. Borkowskim) książki pt: Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w UE, Warszawa 2005. Uczestnik i ekspert kilku projektów naukowo-badawczych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.