Wykładowca

Andrzej Rutkowski

Informacje

Docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.
Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE Warszawa 2016 (4 zm. wyd.) – nagrodzona „Beta 2003”. Współautor kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz wielu artykułów, m.in. z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, wycen jednostek gospodarczych. Autor wielu prac doradczych z zakresu restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw, wycen wartości niematerialnych i prawnych, w tym tytułów prasowych. Andrzej Rutkowski pracował w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Autor ekspertyz aktów prawnych dla Senatu R.P. Konsultant w zakresie finansów wielu firm doradczych, kancelarii prawnych polskich i zagranicznych.