dr hab. prof. ucz., Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia – Kierownik

Andrzej Patulski

Informacje

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykłada także w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Konsultant i doradca wielu organizacji gospodarczych. Wspólnik i przewodniczący Rady Programowej w firmie: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu prawa pracy i prawa handlowego publikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.