Prof. zw. dr hab.

Rektor UW

Katedra Gospodarki Narodowej – Kierownik, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – Kierownik

Alojzy Z. Nowak

Informacje

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, Rektor UW, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020. W latach 2012-2016 Prorektor ds. badań naukowych i współpracy UW, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Zarządzania UW. Oficer Orderu Palm Akademickich Rządu Francuskiego.

W ramach swojej działalności naukowej (poza UW) Visiting Professor na wielu znakomitych uczelniach, jak Cambridge w Wielkiej Brytanii, Urbana-Champaign w Stanach Zjednoczonych, czy Grenoble Ecole de Management we Francji.
Członek Komitetu Doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Kierownik wielu grantów międzynarodowych i krajowych, m.in. grantu NATO na Ukrainie, w rezultacie którego powstała infrastruktura komputerowa łącząca Uniwersytety w Kijowie, Mohylewie i we Lwowie; Grantu Unii Europejskiej i Rządu Korei Południowej umożliwiającego prowadzenie wspólnych badań w Europie i w Korei.

Jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu ekonomii, finansów i bankowości, z których znaczna część opublikowana została w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych.