dr hab., Wykładowca

Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania

Alina Majchrzycka-Guzowska

Informacje