Ekspert i wykładowca

Adwokat, Partner w kancelarii PwC Legal

Aleksandra Bańkowska

Informacje

W kancelarii PwC Legal, Aleksandra odpowiada za praktykę prawa nowoczesnych technologii finansowych (FinTech), prawa bankowego oraz New Law. Zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowych oraz niebankowych instytucji finansowych w Polsce, m.in. w zakresie regulacyjnych aspektów wykorzystania technologii RegTech, LendTech, crowdfundingu czy kryptowalut. Aleksandra aktywnie wspiera działalność podmiotów w sektorze FinTech, w tym platform pożyczkowych peer-to-peer oraz instytucji płatniczych. Specjalizuje się także w procesie zakładania banków, przekształcania banków w oddziały instytucji kredytowych, prowadzenia postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz strukturyzowania działalności banków w zakresie wymogów regulacyjnych, a także w kompleksowej obsłudze instytucji finansowych m.in. w zakresie outsourcingu, procesów AML oraz usług płatniczych. Aleksandra jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu w dziale prawnym Europy Zachodniej i Regionu Morza Bałtyckiego.