Ekspert i wykładowca

Adwokat, Kancelaria PwC Legal

Aleksandra Bańkowska

Informacje

Adwokat w kancelarii PwC Legal odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu prawa bankowego. Doświadczenie obejmuje doradztwo przy kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego.

Reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców w projektach typu project finance, asset finance, w tym finansowanie nieruchomości oraz finansowanie typu acquisition finance. Zajmuje się również sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowej w Polsce, a także strukturyzowaniem działalności podmiotów działających w obszarze Fintech w tym platform pożyczkowych peer-to-peer oraz instytucji płatniczych. Posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach tajemnicy bankowej, outsourcingu bankowego, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością banków oraz w postępowaniach dotyczących wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń związanych z bankowymi umowami outsourcingowymi. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do PwC Legal pracowała przez ponad 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Zdobyła również cenne doświadczenie, będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.