dr hab., Wykładowca

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Postuła

Informacje

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w 2007 r. obroniła rozprawę doktorską. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji, profesji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach. Obecnie zajmuje się badaniami w obszarze edukacji menedżerskiej.
Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej. Publikuje w językach polskim angielskim i rosyjskim. Prowadziła zajęcia dla studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Poza Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego współpracowała m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu (studia MBA). Na Wydziale Zarządzania UW jest kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Menedżerskich „Negocjacje w biznesie” oraz „Zarządzanie Projektem”.

Prowadzone zajęcia:

Negocjacje, techniki negocjacyjne
Projekt doradczy, Negocjacje w obszarze konsultingu
Negocjacje międzynarodowe
Kultura, kultura organizacji, zarządzanie międzykulturowe
Metodologie jakościowych badań organizacji
Teoria organizacji i zarządzania
Budowanie zespołów
Interaktywne metody w edukacji