Program studiów podyplomowych Finanse w Praktyce Prawniczej

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Finanse w Praktyce Prawniczej?

Program studiów podyplomowych FinTech podzielony został na trzy podstawowe bloki tematyczne:

  • sprawozdawczość finansową,
  • finanse przedsiębiorstw,
  • i podatki.

Ponadto w ramach kursu zaproponujemy zajęcia do wyboru,

Łączna liczba godzin zajęć – 170 (2 semestry)

ZALICZENIE: Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Studia kończą się zespołową pracą projektową, którą należy obronić na egzaminie dyplomowym.

Szczegóły programu studiów Finanse w Praktyce Prawniczej

Blok: Sprawozdawczość Finansowa

Z

Czytanie sprawozdań finansowych

Z

Badanie sprawozdań finansowych i inne czynności rewizji finansowej

Z

Techniki wykrywania manipulacji księgowych

Z

Księgowe skutki operacji prawnych

Z

Analiza kondycji przedsiębiorstw

Blok: Finanse Przedsiębiorstw

Z

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Z

Wycena przedsiębiorstw i ich mienia

Z

Finansowe skutki operacji prawnych

Blok: Podatki

Z

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Z

Podatkowe skutki operacji prawnych

Z

Optymalizacja podatkowa

Ponadto w ramach kursu zaproponujemy zajęcia do wyboru, przykładowo:

Z
  • Zarządzanie finansami osobistymi,
  • Rachunkowość zarządczą,
  • czy też gospodarkę finansową i rachunkowość sektora finansów publicznych.

Finanse w Praktyce Prawniczej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na Rynku program edukacyjny dotyczący Finansów dla Prawników

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Finanse w Praktyce Prawniczej