O Studiach Finanse w Praktyce Prawniczej

Zapraszamy na pierwszą edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Finanse w Praktyce Prawniczej

Praktyka prawnicza często wymaga znajomości zagadnień finansowych, podatkowych i rachunkowych. W dziedzinach tych zachodzą szybkie zmiany związane z wprowadzanymi rozwiązaniami legislacyjnymi, jak i rozwojem teoretycznych koncepcji i praktycznych narzędzi.

Dlaczego Studia Finanse w Praktyce Prawniczej?

Wykorzystując ogromne doświadczenie praktyczne naszych wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program pozwalający słuchaczom zrozumieć finansowe, podatkowe i rachunkowe skutki działań prawnych oraz wdrażać z sukcesem zdobytą wiedzę w praktyce.

Dzięki programowi studiów 

W trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu czytania i analizy sprawozdań finansowych, technik wykrywania manipulacji księgowych, wyceny przedsiębiorstw, a także efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych, takich jak panele dyskusyjne, studia przypadku, projekty zespołowe.

agsdi-learn

Wiedza

 • Wiedza z zakresu czytania i analizy sprawozdań finansowych,
 • Techniki wykrywania manipulacji księgowych,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
agsdi-money-bag

Umiejętności

 • Potrafi pełnić rolę zarządcy finansowego w organizacji,
 • Potrafi czytać sprawozdania finansowe,
 • Potrafi wykrywać manipulacje księgowe,
 • Umie skutecznie komunikować się,
 • Wie, jak pracować w zespole.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Słuchacz rozumie księgowe i finansowe skutki operacji prawnych,
 • Rozumie konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.

Finanse w Praktyce Prawniczej to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • pracujesz w branży prawniczej
 • chcesz rozwinąć swoją wiedzę, praktyczne umiejętności oraz wartość biznesową dla swojej organizacji

i chcesz:

 • poznać najnowsze trendy, wyzwania i rozwiązania w dziedzinie finansów i rachunkowości?
 • zrozumieć finansowe, podatkowe i rachunkowe skutki działań prawnych i wdrażać z sukcesem zdobytą wiedzę w praktyce?
 • chcesz, by Twoja praca i działania, za które odpowiadasz, przekładały się na wzrost biznesu firmy?
 • chcesz pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z rynku biznesowego?

Zgłoś się na studia już dziś!

Finanse w Praktyce Prawniczej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na Rynku program edukacyjny dotyczący Finansów dla Prawników

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Finanse w Praktyce Prawniczej