Czesne Finanse w Praktyce Prawniczej

Zapraszamy na pierwszą edycję praktycznych studiów podyplomowych

Opłaty za studia podyplomowe Finanase w Praktyce Prawniczej?

Koszt studiów w układzie rocznym:

  • 7 200 zł (przy płatności za cały rok z góry)
  • 7 700 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • 8 200 zł (przy płatności w ośmiu ratach)

Limit miejsc: 20 osób

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Zajęcia rozpoczną się w październiku br., zjazdy odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

  1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
  2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

Finanse w Praktyce Prawniczej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie pierwszy na Rynku program edukacyjny dotyczący Finansów dla Prawników

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Menu Finanse w Praktyce Prawniczej