Program studiów podyplomowych Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Od lat w czołówce najlepszych Uczelni! Wiedza i doświadczenie poparte w liczbach.

Jak skonstruowany jest program studiów Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury?

Zajęcia są prowadzone w formie: warsztatów menedżerskich, wykładów, multimedialnych prezentacji, ćwiczeń, testów oraz spotkań studyjnych – pozawydziałowych. Studia PSM ART. są prowadzone w języku polskim.

Sposób zaliczenia studiów + praca końcowa PROJEKT!

  1. obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  2. test egzaminacyjny z programu studiów,
  3. końcowa praca menedżerska na ocenę do wyboru nt.:
    „BIZNESPLAN” dla projektu / inwestycji / usługi – przez instytucję / firmę / organizację kultury lub
    „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji lub organizacji kultury.

Łączna liczba godzin zajęć – 182 (2 semestry)

Program studiów

Z

Finansowanie kultury – Biznesplan i Plan promocji

Z

Finansowanie kultury – Fundusze

Z

Finansowanie kultury – Strategia działania

Z

Aplikacje mobilne dla kultury

Z

Savoir-vivre

Z

Negocjacje

Zajęcia menedżerskie i warsztatowe

Z

Artysta sprawny menedżer – warszaty menedżerskie

Z

Marketing, promocja, sponsoring

Z

Public relations

Zajęcia z zarządzania

Z

Zarządzanie personelem

Z

Zarządzanie w kulturze i oświacie

Zajęcia z prawa

Z

Prawo autorskie

Z

Prawo kultury

Z

Prawo handlowe

Z

Prawo podatkowe

Jak również:

Z

Zajęcia studyjne dodatkowe

Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znanych i cenionych Absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Plan Zajęć

Już wkrótce plan zajęć na kolejny rok akademicki!

Menu Zarządzanie dla Twórców