O Studiach Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe z Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury?

Studia Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury umożliwiają zaistnienie lub utrzymanie się na stałe na dzisiejszym, trudnym i konkurencyjnym rynku pracy, a co za tym idzie spełnienie ich zawodowych marzeń i celów! 

Dlaczego Studia Zarządzanie dla Twórów, Artystów i Animatorów Kultury?

 • Chciałbyś zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje menedżerskie niezbędne do zarządzania organizacjami i instytucjami kultury w Polsce i UE?
 • Pragniesz założyć własną firmę i stworzyć nowe miejsca pracy?
 • Chcesz doskonalić kulturę autoprezentacji?
 • Chciałbyś orientować się, jak można zdobywać fundusze?
 • Chcesz prezentować dzieła twórcze na arenie międzynarodowej?

Te studia są dla Ciebie!

Dzięki programowi studiów 

Program studiów podyplomowych PSM ART. umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobyć nowy dla nich zawód menedżera. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem Absolwentów UW oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury i sztuki. Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, otwierają artystom, twórcom i animatorom kultury, nowy etap w ich dalszej karierze zawodowej.

agsdi-learn

Wiedza

 • Budowanie i umocnienie więzi emocjonalnej z Uniwersytetem Warszawskim, przedstawienie historii i misji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania UW,
 • Sztuka savoir-vivre’u (zasad: dobrych obyczajów i dobrego zachowania)
 • Wiedza z etykiety menedżera kultury,
 • Planowanie karier własnych i podwładnych pracowników,
 • Budowanie autorytetu i dyscypliny w środowisku swojej działalności,
 • Wiedza z zakresu teorii i metod organizacji w odniesieniu do funkcjonowania nowoczesnej organizacji z uwzględnieniem instytucji i organizacji kultury,
 • Wiedza z zarządzania personelem w dobie gospodarki rynkowej,
 • Wiedza z zarządzania instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO,
 • Wiedza z zarządzania projektem artystycznym,
 • Wiedza z zarządzania zmianami w czasie kryzysu, czyli budowania systemu zachowań twórczych,
 • Stosowanie w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie twórczości i wdrażanie innowacji,
 • Sztuka marketingu w tym form, technik promocji i sponsoringu,
 • Prawo kultury w tym prawa autorskiego i medialnego,
 • Prawo handlowego, gospodarczego i podatkowego,
 • Negocjacje w interesach zawodowych i innych sytuacjach życiowych,
 • Strategii działania, biznesplanu i planu promocji dla projektów, inwestycji i/lub usług realizowanych przez instytucje i/lub organizacje kultury, procedur pozyskiwania środków finansowych na zadania merytoryczne i inwestycyjne realizowane przez instytucje i organizacje kultury,
 • Wyszukiwanie mecenasów i sponsorów dla kultury,
 • Bezpieczeństwo organizowania artystycznych imprez masowych i in.
agsdi-portrait

Umiejętności

 • Integracja ze środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Promowanie działalności naszej Alma Mater,
 • Przyczynianie się do dalszego, dynamicznego rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Podniesienie poziomu własnej kultury osobistej,
 • Nauka indywidualnego rozwoju zawodowego,
 • Efektywne prowadzenie i promowanie samodzielnych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i biznesowych,
 • Zarządzanie nowoczesnym projektem artystycznym,
 • Orientowanie się w problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • Orientowanie się w regułach prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego,
 • Podejmowanie skutecznych negocjacji w interesach zawodowych,
 • Pozyskiwanie pozytywnej opinii publicznej,
 • Budowanie i umacnianie dobrej reputacji,
 • Formułowanie kluczowych dokumentów menedżerskich wymaganych przez urzędy dotujące przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne,
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania z funduszy polskich i zagranicznych i in.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Prezentowanie zakładanych kompetencji, bycie wizytówką Uniwersytetu Warszawskiego w środowiskach swojego oddziaływania,
 • Słuchacze są wzorem gruntownie wykształconych, nowoczesnych i postępujących etycznie menedżerów kultury UW,
 • Słuchacze zbierają owoce własnej pracy menedżerskiej, w myśl złotej maksymy: „Największa zdolność menedżera, to zdolność do odkrywania i rozwijania zdolności innych ludzi!”,
 • Słuchacze przyczyniają się do dynamicznego i twórczego rozwoju (własnych) firm, instytucji państwowych i samorządowych,
 • Słuchacze przyczyniają się do podniesienia poziomu naszej kultury i sztuki na arenie międzynarodowej,
 • Słuchacze są twórcami i kreatorami pięknego i współczesnego świata – mimo różnych kryzysów i niepokojów społecznych…, bo przecież, misją artystów i twórców jest tworzenie i upowszechnianie piękna we wszelkich jego odmianach, a tym samym uszczęśliwianie innych i nas samych!

Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • Jest artystą lub twórcą: kultury, sztuki i mediów ( m.in. aktorów, muzyków, śpiewaków, instrumentalistów, kompozytorów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, dziennikarzy, pisarzy i poetów),
 • Pracujesz w radiu i telewizji (reżyserów, scenarzystów itp.),
 • Animatorem i menedżerem kultury,
 • Kierownikiem organizacji i instytucji kultury (muzeów, teatrów, oper, filharmonii, galerii, bibliotek itp.).

i chcesz:

 • Stać się ARTYSTĄ – MENEDŻEREM KULTURY XXI wieku,
 • Planujesza startować w konkursie i zarządzać instytucją lub organizacją kultury,
 • posiadasz dyplom wyższej uczelni,
 • Tworzysz artystyczny i kreatywny biznes

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znanych i cenionych Absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

 • Serdecznie polecam! Ambasadorka i Absolwentka VIP Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, światowej sławy śpiewaczka operowa, założycielka i Prezeska Fundacji „StartSmart”, jurorka i menedżerka kultury.

  dr Alicja Węgorzewska–Whiskerd


Menu Zarządzanie dla Twórców