O nas

O nas

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz we wschodniej części Europy.

BOGATA OFERTA I JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Od wielu lat Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniany jest w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych Eduniversal, którego kryteriami są m.in.

umiędzynarodowienie studiów,

posiadane akredytacje,

członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych,

aktywność pracowników na polu naukowo-badawczym oraz

wyniki głosowania rektorów i dziekanów tysiąca szkół biznesu z całego świata.

Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym. Jest to najwyższa kategoria, w której znajdują się najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, mające globalny zasięg działania.

W ciągu 40 lat swojego istnienia Wydział Zarządzania UW wypromował ponad 30 tysięcy absolwentów, którzy opuszczają jego mury z dobrą perspektywą zatrudnienia.

W opracowanym na podstawie wskazań pracodawców, reprezentowanych przez 500 największych pod względem przychodów polskich firm rankingu, przeprowadzonym przez opiniotwórczy krajowy tygodnik, w grupie prowadzonych przez Wydział kierunków, „Zarządzanie i marketing” oraz „Ekonomia, Finanse, Rachunkowość” – jednostka uplasowała się na II miejscu.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM I WSPARCIE EKSPERTÓW

Uczelnia przygotowuje specjalistów mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samorządowej w zakresie marketingu, finansów, ubezpieczeń i bankowości, rachunkowości i podatków, zarządzania kapitałem ludzkim, e-biznesu, zarządzania nieruchomościami, w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych i strukturach Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorczość studentów
jest stymulowana w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach opartych na praktycznym zastosowaniu wiedzy akademickiej. W stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy i dokształcając menedżerów, pozostają bowiem wykładowcy uczelni.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 80 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH

Corocznie blisko 200 osób z Wydziału Zarządzania UW korzysta z oferty edukacyjnej uczelni partnerskich. Jest to konsekwencją pozycji lidera wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o ilość podpisanych i realizowanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Aktualnie Wydział może pochwalić się 80. umowami o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+, z licznymi uczelniami z USA, między innymi z University of Illinois, University of North Florida czy LeMoyne College, jak i azjatyckimi, wśród których wymienić można Kyungpook National University (Korea Południowa), czy chińskim Dongbei University of Finance and Economics in Dalian.

BOGATA INFRASTRUKTURA I BIBLIOTEKA

Niewątpliwym atutem Wydziału Zarządzania jest również jego infrastruktura. Mieści się on w trzech nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w Kampusie Południowym Uniwersytetu Warszawskiego, które wyposażone są m.in. w nowoczesne sale konferencyjne na 350 i 180 osób, sale wykładowe na 90 i 60 słuchaczy, oraz liczne sale seminaryjne. Projektanci zadbali o znakomitą akustykę sali konferencyjnej, dorównującą salom koncertowym, a także o możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń technicznych jak pełna klimatyzacja, profesjonalne nagłośnienie, montaż telewizji przemysłowej, kabin dla tłumaczy i urządzeń do korzystania z Internetu w czasie prowadzenia obrad i wykładów oraz przeprowadzania transmisji telewizyjnych. W całym kampusie jest dostęp do WiFi.

Pełnowymiarowa sala sportowa posiada widownię na 170 osób i bogate zaplecze sanitarne. W części sportowej funkcjonują: boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i dobrze wyposażona siłownia. Wszystkie pomieszczenia zostały nowocześnie oświetlone i klimatyzowane. Iluminacja zewnętrzna budynków Wydziału Zarządzania eksponuje ich walory architektoniczne a pięknie zaprojektowane ogrody, które znajdują się w obszarze kampusu zachęcają do spacerów i odpoczynku.

Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania mają do dyspozycji bogato zaopatrzoną wydziałową bibliotekę fachowych książek i czasopism polskich i zagranicznych, wolny dostęp do internetowych wydań najbardziej liczących się wydawnictw naukowych, jak między innymi: ProQuest, ABI/INFORM, EBSCO oraz filię księgarni ekonomicznej.

DZIEKANI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW

Dziekan Wydziału Zarządzania prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Dziekan Wydziału Zarządzania
prof. zw. dr hab.
Alojzy Z. Nowak

Katedra:
Katedra Gospodarki Narodowej – Kierownik
Zakład:
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – Kierownik
Telefon: 22/ 55 34 186
E-mail: anowak@wz.uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. dr hab.
Grzegorz Karasiewicz

Katedra:
Katedra Marketingu – Kierownik
Telefon: 22/ 55 34 178
E-mail: karas@wz.uw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki i relacji prof. dr hab. Beata Glinka

Prodziekan ds. nauki i relacji
prof. dr hab.
Beata Glinka

Katedra:
Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania – Kierownik
Zakład:
Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości – Kierownik
Telefon: 22/ 55 34 191
E-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl

Prodziekan ds. organizacyjnych dr hab. Igor Postuła

Prodziekan ds. organizacyjnych
dr hab.
Igor Postuła

Katedra:
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Zakład:
Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania – Kierownik
Telefon: 22/ 55 34 157
E-mail: ipostula@wz.uw.edu.pl