Aktualności

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe Wydziału Zarządzania UW.
Oferta na rok akademicki 2018/2019 obejmuje 19. kierunków z różnych obszarów zarządzania, marketingu i finansów. Są to:

Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Menedżer Sprzedaży
Marketing Produktów Farmaceutycznych
Konsument 3.0
Ogólnomenedżerskie
Zarządzanie Projektem (Project Management)
Negocjacje w Biznesie
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie i Ewaluacja Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej
Zarządzanie Projektami Informatycznymi
Zarządzanie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury
Sukcesja w Biznesie
Innowacyjność Technologii w Biznesie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie podatkami w działalności gospodarczej

oraz 3 nowe specjalności:

Skarbowość korporacyjna,
FinTech oraz
Finanse w Praktyce Prawniczej.

Serdecznie zapraszamy!