Czesne

Czesne

Wartość studiów w układzie rocznym:

  • 9 000 zł (przy płatności za cały rok z góry)
  • 9 500 zł (II raty)
  • 10 000 zł (VIII rat)


Limit miejsc:
 min. 30 osób.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)
Zajęcia rozpoczynają się w październiku br., zjazdy odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

  1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
  2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.